Pechino

Pechino, Piazza Tian An Men
Pechino, la Via Sacra