IMG_8090

Pechino, Palazzo d’Estate
Pechino, Piazza Tian An Men