pavimento a mosaico

gradinate ferento, Tuscia
proscenio teatro Montefiascone