proscenio teatro Montefiascone

pavimento a mosaico
filaarchiferento